Битола низ стари разгледници

Категорија: Фото галерија

Фотографии од книгата „Битола низ стари разгледници“ - автор: Димче Најдов

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов Издавач: НУ Завод и Музеј Битола ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930 Copyright 2014 Димче Најдов
ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

Мапа на фотографии - фотографиите од галеријата можете да ги пронајдите и на интерактивната мапа.

Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“
Автор: Димче Најдов
Издавач: НУ Завод и Музеј Битола
ISBN 978-608-4754-01-5
COBISS.MK-ID 96689930
Copyright 2014 Димче Најдов

bitola niz stari razglednici