Еврејски етнос Битола

Музејската поставка за еврејскиот етнос во Битола поставена е во една од просториите во порталот на Еврејските гробишта во Битола. Со свеченото отворање Музејот од Битола даде придонес кон одбележувањето на 500 годишнината од прогонувањето на Евреите во 1492 година од Шпанија и Португалија и нивното доселување на Балканот и во Битола.
 
Самата поставка својата содржина ја темели низ фотодокументи, копии и друг пишуван материјал што го прикажува еврејскиот етнос кој 500 години живее заеднички со македонското население. Во најголем број фото материјалот изложен во оваа поставка потекнува од крајот на XIX и почетокот на XX век. Презентирани се повеќе фамилијарни фотографии од видни еврејски семејства, фолклорни, спортски друштва, поединци рабини, занаетчии. Во рамките на поставката се презентираните материјали за нивното учество во НОАВМ и геноцидот спроведен врз нив на 11 март 1943 година од страна на фашистичките окупаторски воени сили и нивната идеологија.

everjski_thМузејската поставка за еврејскиот етнос во Битола поставена е во една од просториите во порталот на Еврејските гробишта во Битола.

Со свеченото отворање Музејот од Битола даде придонес кон одбележувањето на 500 годишнината од прогонувањето на Евреите во 1492 година од Шпанија и Португалија и нивното доселување на Балканот и во Битола.Самата поставка својата содржина ја темели низ фотодокументи, копии и друг пишуван материјал што го прикажува еврејскиот етнос кој 500 години живее заеднички со македонското население. Во најголем број фото материјалот изложен во оваа поставка потекнува од крајот на XIX и почетокот на XX век. Презентирани се повеќе фамилијарни фотографии од видни еврејски семејства, фолклорни, спортски друштва, поединци рабини, занаетчии. Во рамките на поставката се презентираните материјали за нивното учество во НОАВМ и геноцидот спроведен врз нив на 11 март 1943 година од страна на фашистичките окупаторски воени сили и нивната идеологија.

 

 

Треблинка беше нивна последна станица

A

Alaxem S. Eliezer 

Albahari Dan

Albala Avram 

Albala M. Benvenist 

Albalak Aron

Albalak I. Josef 

Albalak Isak

Albalak J. Sunha 

Albaranes A. Palomba

Albaranes Isak

Albaranes J. Lija

Albaranes Janto

Albaranes Janto 

Albaranes Rahel

Albaranss Salomon

Albenda Avram

Albenda Jakov

Albilak I. Jakov 

Alboher A. Josef

Alboher A. Leon

Alboher Avram 

Alboher Avram

Alboher Bohora 

Alboher Haim

Alboher Isak

Alboher J. Rahamin 

Alboher Juda 

Alboher Rufel 

Alboher S. Aron

Alboher S. Aron

Alboher S. Peris

Alboher S. Sihula 

Alboher S. Sol

Alboher S. Solomon

Alboher Sihula

Albuher Bohor

Albuher Solomon

Alexandra David

Alexandra David

Alexandra Haim

Alexandra Mordohaj

Alkuser Avram 

Alkuser Bension 

Alkuser Estreja

Alkuser Muson

Alkuser O. Bohora

Alkuser Sara

Alva J. Samoel

Alva Jakov

Alva Jakov

Alva Mirjam

Alva S. Haim

Anaf A. Josif

Aroesti Haim

Aroesti I. Haim

Aroesti I. Rejna

Aroesti Isan 

Aroesti J. Gavriel

Aroesti J. Rexina

Aroesti Jusef

Aroesti M. Sara

Aroesti M. Simaja

Aroesti S. Jakov

Aroesti S. Zak

Aroesti Samoel

Aroesti Todoros

Aron I. Boena

Aron Sabitaj

Arossti J. Avram

Aruesti A. Avram

Aruesti A. Lija 

Aruesti Aliza 

Aruesti Aron

Aruesti Bohora 

Aruesti I. Frida

Aruesti J. Aron 

Aruesti M. Isak 

Aruesti M. Jakov 

Aruesti Majo 

Aruesti S. Haim

Aruesti Santo 

Aruesti Sihula

Aruesti Solomon

Aruti Avram

Aruti David

Aruti Mois

Aruti Sara

Aruti X. Jakov

Asael Muson 

Asael Sabitaj

Aseo Izrael

 

B

Bahar Avram 

Baruh D. Avram

Baruh Stela

Batino J. Rebeka

Benjakar Avram

Benjakar Bohor

Benjakar Bohora

Benjakar D. Sihula

Benjakar Isak

Benjakar M. Xoja

Benjakar Mordehaj 

Benjakar Peris

Benjakar Rafael

Benjakar S. Sabitaj

Benjakar Sabitaj

Benjakar Sabitaj

Benjakar Salamon

Benjakar Salamon

Benjakar Zudika

Beraha Mosa

Bohor Sara

 

D

Danijel I. Mirjam

Dario Moreno

De Medons Eldad

Demajo Simon

Demjao Rahamin

 

E

Elijau S. Baruh

Eprac S. Albert

Ergas Albert

Ergas Haim

Ergas Isak

Ergas J. Salamon

Ergas Jakov

Ergas Josef

Ergas Kutijel

Ergas Mois

Ergas Saba

Ergas Sabitaj

Ergas Seti 

Eskenazi Baruh

Eskenazi M. Bohor

Eskenazi M. Ester

Eskenazi M. Konorti

Eskenazi M. Lija

Eskenazi Majir

Eskenazi Mazlijah

Eskernazi J. Bohor

 

F

Faraxi B. Ester

Faraxi David

Faraxi I. Jakov

Faraxi Jakov

Faraxi Klara

Faraxi M. Avram

Faraxi M. Bohor

Faraxi M. Josef

Faraxi M. Luna

Faraxi M. Rahel 

Faraxi Mati

Faraxi Muson

Faraxi V. Leon

Flarentin Aron

Florentin Avram

Franko Celebon

Franko Dan 

Franko Josef

 

G

Geron Ruben

Geron X. Boena

Gracijano M. Sara

 

H

Haim S. Sunha

Hasid Mois

Hasoi D. Isak

Hasoi Nisim

Hason Aron 

Hason Aron 

Hason Avram

Hason Avram

Hason Avram 

Hason Avram

Hason B. Ester 

Hason B. Salamon

Hason B. Sol

Hason Boena 

Hason Bohor

Hason D. Isak

Hason D. Rafael

Hason Ester

Hason Estreja 

Hason I. Rejna

Hason Isak

Hason J. Avram

Hason J. Sara

Hason Jakov

Hason Jakov

Hason Leon

Hason Luiza

Hason M. Mois

Hason Mose

Hason Ovadija

Hason Peris

Hason R. Jakov

Hason R. Rejna

Hason Rafael

Hason Rahamin

Hason S. Mateo

Hason X. Avram 

Hason X. Salamon

Hazan A. Mentes 

Hazan J. Rahel 

Hazan Sara 

 

I

Isah Aron

Isah Avram

Isah Avram

Isah B. Ester 

Isah B. Samuel

Isah B. Sara

Isah D. Rasel 

Isah David 

Isah Haim

Isah I. Josef

Isah Isak

Isah Isak 

Isah Isak

Isah J. Sihula

Isah Jakov

Isah Josef

Isah Kalev

Isah Lazar

Isah Leon

Isah Lezer

Isah M. Kuco

Isah M. Mois

Isah Mirjam

Isah Misulan

Isah Mois

Isah Natan

Isah P. Avram

Isah P. Leon

Isah Peris

Isah Plata

Isah Rahel

Isah S. Menahem

Isah S. Sabitaj

Isah S. Salamon 

Isah S. Samoel

Isah S. Sunha

Isah Saba

Isah Sahja

Isah Salamon

Isah Samoel

Isah Sara

Isak Arnesta

Isak I. Luna

Isak Izrael

Isak J. Bohora

Isak Mordohaj 

Isak Pinhas

Isak S. Alboher

Isak S. Mosa

Izrael J. Jakov

Izrael J. Sara 

Izrael Josef

Izrael Mois

Izrael Rahamin

 

J

Jakop Muson

Josah I. Isak 

Jusah Mose

Jusef Pardo

 

K

Kalderon A. Estreja

Kalderon A. Muson

Kalderon A. Solomon

Kalderon Aron 

Kalderon B. Rahamin

Kalderon B. Sara

Kalderon David 

Kalderon Eli 

Kalderon Gavriel

Kalderon Haim 

Kalderon Haim

Kalderon I. Grasija

Kalderon I. Samoel

Kalderon Isak

Kalderon J. Alegra

Kalderon J. Aron

Kalderon Jafa

Kalderon Jakov

Kalderon Jakov

Kalderon Jeremija

Kalderon Jeremija

Kalderon Jeremija

Kalderon Josef

Kalderon Luna

Kalderon M. Haim 

Kalderon M. Juda

Kalderon M. Luna 

Kalderon M. Sunha

Kalderon M. Sunha

Kalderon M. Zak

Kalderon Mati

Kalderon Mons

Kalderon Mons 

Kalderon Mordohaj

Kalderon Muson

Kalderon Muson

Kalderon Nisim

Kalderon Ovadija

Kalderon P. Isak 

Kalderon Peris 

Kalderon Peris

Kalderon Peris

Kalderon Rebeka

Kalderon Rebeka 

Kalderon S. Gavriel

Kalderon S. Mons

Kalderon S. Samuel

Kalderon S. Zak 

Kalderon Salamon

Kalderon Salamon

Kalderon Samoel

Kalderon Santo

Kalderon Sara 

Kalderon Solomon

Kalderon Solomon

Kalderon Vida

Kalderon X. Mose

Kalderon X. Salomon

Kalderon Xoja

Kalderop Mons

Kamhi A. Jakov

Kamhi A. Mentes

Kamhi A. Samoel

Kamhi Akiva

Kamhi Aron

Kamhi Avram

Kamhi Avram

Kamhi Avram

Kamhi B. Aron 

Kamhi B. Aron

Kamhi B. Matatja

Kamhi Bohor

Kamhi Bohor

Kamhi Bohor

Kamhi Bohora

Kamhi Bohora 

Kamhi D. Alegra

Kamhi D. Baruh

Kamhi David

Kamhi David

Kamhi David 

Kamhi Ester

Kamhi Estreja

Kamhi Hana

Kamhi I. Avram

Kamhi I. Ester

Kamhi Isak

Kamhi Isak

Kamhi Isak

Kamhi J. Avram

Kamhi J. Baruh

Kamhi J. Boena

Kamhi Jakov

Kamhi Jakov

Kamhi Jakov 

Kamhi Josef 

Kamhi K. Isak 

Kamhi Klara 

Kamhi Kutijel

Kamhi L. Rejna

Kamhi Lijao

Kamhi M. Rejna

Kamhi M. Vida

Kamhi Mazlijah

Kamhi Mentes

Kamhi Mentes 

Kamhi Merkado

Kamhi Miruca

Kamhi Mois

Kamhi Muson

Kamhi N. Rejna

Kamhi P. Frida

Kamhi Peris

Kamhi R. Avram 

Kamhi S. Jakov

Kamhi S. Josef

Kamhi S. Mazalto

Kamhi S. Mrkado

Kamhi S. Muson

Kamhi S. Todoros

Kamhi Sabitaj 

Kamhi Sabitaj 

Kamhi Salamon

Kamhi Salomon 

Kamhi Samuel

Kamhi Sara 

Kamhi X. Mazalto

Kamhi Xintil

Kasorla D. Muson 

Kasorla E. Sol

Kasorla Ester

Kasorla Gavriel

Kasorla I. David

Kasorla I. Jakov

Kasorla I. Mois

Kasorla I. Rufel

Kasorla J. Josef

Kasorla Jakov

Kasorla Jusula

Kasorla Lea

Kasorla Luna

Kasorla M. Ester

Kasorla M. Jakov

Kasorla M. Sua

Kasorla Matilda

Kasorla Muqa

Kasorla Pinhas 

Kasorla Rahamin

Kasorla S. Mair

Kasorla Salamon

Kasorla Salamon

Kasorla Sara

Kasorla Sua

Katan Avram

Katan D. Isak

Katan David

Katan Haim

Katanela M. Avram 

Katanela Paqomba

Kien Isak

Koei Bohor

Koen A. Aron

Koen A. Josef

Koen A. Lezir

Koen Abua

Koen Arnesta

Koen Aron

Koen Avram

Koen Avram 

Koen B. Natan

Koen Bencion 

Koen Bohor

Koen D. Rahamin

Koen Elijau

Koen Ester

Koen Estreja

Koen Ilijau

Koen Isak

Koen Isak

Koen J. Bohra

Koen J. David 

Koen J. Jafa

Koen J. Majir

Koen J. Miruca 

Koen J. Mois

Koen J. Muson

Koen J. Palomba

Koen Jakov 

Koen Jakov

Koen Jakov 

Koen Josef

Koen Juda

Koen Kutiel

Koen M. Leon

Koen Majir

Koen Menahem 

Koen Mordohaj

Koen Mordohaj

Koen Muson

Koen Muson

Koen Nisim 

Koen Nisim

Koen P. Sol

Koen P. Vida

Koen Peris

Koen R. Klara

Koen S. Ester 

Koen S. Juda 

Koen S. Jusef

Koen S. Mois

Koen Salamon 

Koen Salamon

Koen Sol

Koen Sol 

Koen Zak

Koep Haim

Kolonomos Isak

Kolonomos K. Isak 

Kolonomos Viktor

Konfipo Mose

Kreskis Avram

 

L

Levi A. Bohora

Levi Aron

Levi Aron

Levi Avram 

Levi Avram

Levi Avram 

Levi Bincijon

Levi Bohora

Levi D. Lezer

Levi Haim

Levi I. Mois 

Levi I. Rufel 

Levi J. David

Levi J. Mazalto

Levi Josef

Levi M. Josef 

Levi Majir

Levi Majir 

Levi Mati

Levi Mordohaj 

Levi Mordohaj

Levi Muson

Levi Muson 

Levi N. Jakov

Levi P. Samoel 

Levi R. Avram

Levi R. Estreja

Levi Rafael 

Levi S. Ester

Levi Saba

Levi T. Mois 

Levi Todoros

Levi Todoros

Levi X. David 

Levn Bohor

 

M

Majo B. Samuel

Majo I. Simo

Majo Leon 

Maost Gavriel

Masot Aron

Masot Avram

Masot I. Bohor

Mevorah J. Rejna

Misulam Bencion

Misulam Bohor

Misulam David

Misulam Elijau 

Misulam Haim 

Misulam Haim 

Misulam Jakov

Misulam Mirijam

Misulam Mois

Misulam Mordohaj

Misulam N. Samoel

Misulam Ovadija

Misulam S. Nisim

Misulam S. Salamon 

Mizrahi S. Sara 

Mois K. Mois

Mordohaj T. Presija

 

N

Nahama Salamon

Nahmijas A. Sarika

Nahmijas Avram

Nahmijas Bohor

Nahmijas D. Albert

Nahmijas Ester

Nahmijas Haim

Nahmijas III. Isak 

Nahmijas Isak

Nahmijas Jakov 

Nahmijas Juda

Nahmijas Luna 

Nahmijas M. Mirjam

Nahmijas Mois 

Nahmijas N. Matil 

Nahmijas Sara

Nahmijas T. Josef 

Navon Avram

Navon J. Muson

Navon K. Mois

Negri D. Sunha 

Negri I. Janto

Negri I. Sua

Nisai A. Haim

Nisai Muson 

Nisan B. Arnesta 

Nisan D. Menahem

Nisan David

Nisan J. Muson

Nisan Jakov 

Nisan Leon

Nisan M. Jakov

Nisan Sabitaj

 

O

Ovadija A. Avram

Ovadija Avram

Ovadija B. Bela

Ovadija Bohor

Ovadija J. Haim

Ovadija J. Menahem

Ovadija Jakov

P

Pardo A. Bohor

Pardo B. Arnesta

Pardo B. Avram

Pardo Bohor 

Pardo D. Mazalto

Pardo Dario

Pardo David

Pardo David

Pardo David

Pardo David

Pardo Eliza 

Pardo G. Isak 

Pardo G. Jakov 

Pardo G. Ruben

Pardo Gavriel 

Pardo I. Gavriel 

Pardo Isak 

Pardo J. Ester 

Pardo J. Samuel

Pardo Jakov

Pardo Josef

Pardo Josef

Pardo Juda

Pardo Leon

Pardo M. Ida 

Pardo M. Mazalto

Pardo M. Rekula 

Pardo Mose

Pardo Ovadija

Pardo P. Isak 

Pardo Peris

Pardo S. Isak 

Pardo S. Jakov

Pardo Salamon

Pardo Santo

Pardo X. Muson

Peso Avram

Peso Avram

Peso Bohora

Peso D. Misulam

Peso I. Ester 

Peso I. Sara 

Peso Isak 

Peso J. Sol 

Peso Jakov 

Peso Janto

Peso Josef

Peso M. Saba

Peso Mair

Peso Nisim 

Peso Rejna 

Peso S. Mirjam

Peso S. Sara

Peso Sabitaj

Peso Salamon

 

R

Romano Avram 

Rozilijo Juda

Rozilijo Salomon

Ruso B. Sunho

Ruso I. Josef

Ruso I. Mordohaj 

Ruso I. Vida

Ruso Jakov 

Ruso Josef

Ruso M. David

Ruso M. Mazalto 

Ruso Mazlijah

Ruso Mois

Ruso Rahamin

Ruso Rekula

 

S

Sabitaj J. Samoel 

Sabitaj Kanus 

Sabitaj Rahamin

Sabitaj Z. Perla

Sadik Bohora

Sadik Haim 

Sadik Rafael 

Sadikario Avram

Sadikario Isak 

Sadikario J. Avram 

Sadikario J. Mois 

Sadikario Josef 

Sadikario Klara 

Salomon Sabitaj

Samuel S. Benjakar

Saporta M. Josef

Sarfati B. Leja 

Sarfati B. Luna

Sarfati Jakov

Sarfati Jakov

Sarfati Josef 

Sarfati K. Avram

Sarfati Leon

Sarfati Mordohaj

Sarfati Muson

Sarfati Palomba

Sarfati Rekula

Sarfatp X. Luna

Simaja Hazan

Simon Simaja

Skajo Salamon

 

T

Talvi I. Mirjam 

Talvi J. Merkado

Talvi M. Estreja

Testa A. Bohor

Testa A. Todoros

Testa B. Eli

Testa Benjamin 

Testa Hana 

Testa Juda

Testa Kutiel 

Testa Mose

Testa Muson

Testa Simon 

Testa Sua 

Testa Zak 

Todelano B. Sara

Todelano J. Jakov 

Todelano J. Menahem 

Todelano J. Mois

Todelano M. Ester 

Todelano S. Sol

 

V

Varsano Nisim

 

Z

Zaharja B. Palomba