Годишен план за јавни набавки за 2018 година

Категорија: Набавки

Годишен план за јавни набавки за 2018 година - за Национална установа - завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола.

Преземи PDF документ...