По повод Меѓународниот ден на музеите 18 Mај бесплатен влез во НУ „Завод и музеј“ Битола и во археолошкиот локалитет Хераклеа 18.05. 2023 год. од 8:00 до 18:00.

Повелете!