Теракотна фигурина
лок. „Стоби“ I век н.е
Дим: 15 х 5 см
Цена: 250 ден (без кутија), 350 ден (со кутија)