icom_2012

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА
во соработка со
МИНИСТЕРСТВО  ЗА  КУЛТУРА –  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
по повод
меѓународниот ден за заштита на културното наследство
имаат чест да Ве поканат на 18.04.2012 год  (среда)
во НУ Завод и музеј – Мала сала со почеток  во 11 часот на

СТРУЧНО  СОВЕТУВАЊЕ
НА ТЕМА „ЗАШТИТА НА ДВИЖНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО -ИКОНОПИСОТ ВО МАКЕДОНИЈА„

П  Р  О  Г  Р А М  А

11 ч.        Поздравно обраќање на Лиљана Христова,
Директор на НУ Завод и Музеј Битола

11,05 ч    Поздравно обраќање на Паско Кузман,
Директор на Управа за Заштита на Културното Наследство  

11,10 ч.        Воведно обраќање: М-р Ристо Палигора,
НУ Завод и музеј Битола

11,20 ч.        Воведно излагање: Валентино  Димитровски,
Управа за Заштита на Културното Наследство  
Излагања:

11,30 ч.        Д-р Викторија Поповска Коробар  – НУ Музеј на Македонија

11,40 ч.        Д-р Сашо  Цветковски – НУ Музеј  „Д-р Никола Незлобински„ Струга

11,50 ч.       М-р  Дарко Николовски – НУ Национален конзерваторски центар

Кафе – пауза

12,15  ч.          Дискусија