Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола објавува јавен оглас за вработување на 2 (две) лица, даватели на услуги во културата на следната позиција:

  • КУЛ 03 04 Д03 002 – Стручен работник за историја…………… (2) два извршители

Преземете: