ЈАВЕН ОГЛАС БР. 01/2024 – за вработување на неопределено работно време на 1 (едно) лице давател на услуги во културата

огласот трае 15 дена од негово последно објавување во дневен печат (од 30.01.2024)

Преземете: