Фотографија од тактилната претстава на мозаикот Нартекс

Напишете коментар

Close Menu
Accessibility