Фреска од црквата Св. Ѓорѓи од с. Курбиново

Напишете коментар