Уметничка слика –„Огледални наслаги I“- современа уметност, автор Сандра Котевска

Напишете коментар