Македонското Порече 1932-1933 во етнографската документација на Јозеф Обрембски

Напишете коментар