Светилка – Хераклеа Линкестис

Светилка е направа која го држи и согорува горивото, обично масло, како средство за добивање на светлина.