Уметничка слика „ Пејзаж“- современа уметност, автор Борислав Траиковски, Битола

Пејзаж насликан не реалистички туку со помош на геометриски тела: на крајната лева страна од сликата , кон нејзиниот горен дел е насликана топка што претставува крошна од дрво. Под неа се два тенки цилиндри - стеблото на дрвото.

0 Comments