Уметничка слика „Портрет на девојче“ – современа уметност, автор Никола Мартиноски

Портрет на девојче, седнато на малечко столче, насликано до половина, облечено во распетлана скромна кошула чии краеви се ставени во фустанче (чии делови се сосема малку прикажани на сликата).

0 Comments

Уметничка слика „ Пејзаж“- современа уметност, автор Борислав Траиковски, Битола

Пејзаж насликан не реалистички туку со помош на геометриски тела: на крајната лева страна од сликата , кон нејзиниот горен дел е насликана топка што претставува крошна од дрво. Под неа се два тенки цилиндри - стеблото на дрвото.

0 Comments