Служби: 08:00 – 16:00 ч


Музеј за посети

  • Април – Октомври: 08:00 – 20:00 ч
  • Октомври – Март: 08:00 – 18:00 ч