Building of the National Institution Institute for the Protection of Cultural Monuments and Museum Bitola

Поранешната зграда на касарната Стив Наумов во Битола денес НУ Завод и музеј е сместен на крајот од пешачката зона која почнува од Старата битолска чаршија и води кон Широк сокак и продолжува кон градското шеталиште и археолошкиот локалитет Хераклеја.

0 Comments

Fossil mastodon teeth

Фосилните заби од мастодонт се пронајдени во 2009 година во рудникот за јаглен Суводол, РЕК Битола. Пронајдени се четири фрагменти на фосилни заби од долна вилица кои припаѓаат на мастодонт кој се нарекува и праисториски слон.

0 Comments

A fragment of a larger ceramic container – middle Neolithic period

Фрагмент од стомак од поголем керамички сад со топчест облик. Украсен со врежување со тап предмет. Средишниот дел е изработен со врежување на триаголници странично поставени чија внатрешност е исполнета со мрежеста декорација изведена со бела боја.

0 Comments

Altar – model of a house, Tumba, village of Porodin, Bitola

Антропоморфен модел на куќа со правоаголна основа, со отвори на сите четири страни кои се форма на буквата Т обратно поставена. Покривот е поставен на две води на чиј врв е поставен оџакот.

0 Comments

A tragic mask of Heracles, Heraclea Lyncestis

Во состав на секој римски театар биле поставувани симболите на истиот – трагична и комична маска. Трагичната маска прикажува тажен изглед, а комичната маска се смее.

0 Comments

Дел од пафта, 19 век

Традиционалниот македонски накит и неговата изработка се израз на едно од највисоките уметнички достигнувања на македонските мајстори. Немајќи посебна шема за изработка, секој мајстор ја користел единствено својата фантазија и креативност во неговата изработка.

0 Comments

End of content

No more pages to load

Close Menu
Accessibility