Хераклеја – Посебно издание книга 1
Главен и одговорен уредник: Живко Василевски
Опис: Зборник на трудови, 20 х 28 см, 80 стр., Македонски, англиски
Битола 1979

heraklea_zbornikEditor: Zivko Vasilevski
Description: Proceedings of papers, 20 х 28 см, 80 pages, Macedonian, english
Bitola, 1979