• 50 години творештво
  • Мала сала на НУ Завод и музеј Битола од 6ти до 16ти мај, 2021

 

Самостојна изложба на Мице Јанкуловски Мицко

Самостојна изложба на Мице Јанкуловски Мицко

Самостојна изложба на Мице Јанкуловски Мицко