Националната Установа „Завод и Музеј” – Битола е лоцирана во еден од најзначаните културно историски споменици во Битола, во објектот Стара касарна. Важноста и значењето на овој објект не се резултат само на неговата монументалност, туку и на историското минато, настаните и личностите кои тука престојувале.

  • Адреса: ул. Климент Охридски бр. 18, 7000 Битола
  • Тел: + 389 47 233 187
  • Е-пошта: info@muzejbitola.mk