Градски костими
Автор: Наде Геневска Брачиќ
Опис: 15 фотографии, 11 х 15 см, текст: Македонски, англиски
ISBN 9989-2424-3-7
Битола, 2006

gradski_kostimiАвтор: Наде Геневска Брачиќ

Опис: 15 фотографии, 11 х 15 см, текст: Македонски, англиски

ISBN 9989-2424-3-7

Битола, 2006

Цена: 200 ден.