Организатори:
НУ „Завод и музеј“ – Битола
Сојуз на борци од НОАВМ 19410-01945 год. и граѓаните продолжувачи – Општински одбор – Битола

Изложбата се организира како дел од активностите посветени за одбележување на 90годишнината од формирањето на НУ „Завод и музеј“ – Битола.
Изложбата ќе биде поставена во Малата сала на НУ „Завод и музеј“ – Битола, а ќе се отвори во Четврток на 23.05.2024 год. во 12 часот.