теракотна фигурина
лок. „Стоби“, I век н.е
Дим.: 17 см х 12 см
Цена: 250 ден (без кутија),  350 ден (со кутија)