Магијата на накитот – Битола XVIII – XX век
Автори: Здравка Маретиќ, Мери Стојанова
Опис: 20 постер фотографии 24 х 35 см, текст: Македонски, Англиски
Bitola, 2008

nakit_thАвтори: Здравка Маретиќ, Мери Стојанова

Опис: 20 постер фотографии 24 х 35 см, текст: Македонски, Англиски

Bitola, 2008

Цена: 600 ден.