Одлука за мирување на постапката за вработување на давател на услуги (преземи.PDF)