Од раката на нашите мајстори – МОЗАИЦИТЕ НА ХЕРАКЛЕЈА IV – VI ВЕК
Текст: Пецо Србиновски
Опис: 12 постер фотографии, 30 х 40 см, Македонски, English, Serb, French, German, Russian

mozaici_herakleaТекст: Пецо Србиновски

Опис: 12 постер фотографии, 30 х 40 см, Македонски, English, Serb, French, German, Russian

Цена: 500 ден.