Камин - печка, крај на 19 ти – почеток на 20 ти век

Напишете коментар