Фреска од црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново, претстава на Ангелот Гаврил

Напишете коментар