Споредба помеѓу череп од Homo Erektus (лево) и Homo Sapiens (десно)

Напишете коментар