Име на предметот: Поклопец од саркофаг за пепел
Период/датација:III век
Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
Материјал/техника: Бел мермер

Четирите акротерии (од кои две се откршени) се украсени со палмети. На предниот тимпанон релјефно е претставен тракиски коњаник на препнат коњ со дигната десна рака. Зад него се вее плаштот.

Поклопец од саркофаг за пепел