• Име на предметот: Статуа на император
  • Период/датација: II- III век н.е.
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер

Врз основа на стилот на работата и обликот на оклопот може да се претпостави дека се работи за императорот Комод.

Статуа на император