• Име на предметот: Афродита
    Период/датација: II век п.н.е.
    Потекло: лок. Дибек, с. Суводол
    Материјал/техника: глина, печење
    Димензии: висина 39 см.

Кратка приказна и опис: Биста од Афродита, облечена во тенок декориран фустан. Цртите на лицето се правилно дадени, косата е поделена со патец на средината. На главата има дијадема која е украсена со венец од осум чашкасти цветови со пупки во средината. На рамената и ушите има дупки. Глината е добро прочистена и средно печена.

Афродита, II век п.н.е.
Бистата е гробен наод. Афродита е старогрчка божица на убавината, љубовта и плодноста. Според некои преданиjа таа е ќерка на Зевс и Диона, а според други таа е родена од морската пена.