• Име на предметот: Статуа на Комод
  • Период/датација: II-IIIвек н.е.
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер
  • Димензии:.

Царските статуи или бисти биле поставувани на јавни места по градовите во знак на благодарност и почитување.

Статуа на Комод