• Име на предметот: Статуа од типот Палијатус
  • Период/датација: II век н.е.
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер

Машка статуа, облечена во химатион (вид облека). Овој тип на скулптури се користи за изработка на портрети на заслужни граѓани или на „луѓе од перо“ (литерати).

Статуа од типот Палијатус