• Име на предметот: Торзо на Артемида
  • Период/датација: II-III век
  • Потекло: лок. Хераклеа Линкестис
  • Материјал/техника: Мермер

Артемида била божица на ловот. Таа се појавува дост често во поголем број на фигурални претстави што ни укажува на тоа колку нејзиниот култ бил почитуван на нашите територии.

Торзо на Артемида