Антропоморфен модел на куќа, Среден неолит/ 5800-5200 год.п.н.е

Напишете коментар