Во рамките на проектот “Учиме за нас”, НУ Завод и Музеј Битола одржа едукативна и креативна работилница во Центарот за ран детски развој Сумнал Битола на тема „Културното наследство во Битола“.

muzej sumnal 26 11 2015 0627
Преку игра и забава, децата имаа можност да научат повеќе за културното наследство на Битола и притоа изразија желба да го посетат НУ Завод и Музеј Битола.
Проектот “Учиме за нас” е поддржан од Министерство за култура на РМ, Балканска Мрежа на Музеи и Културно наследство без граници – БиХ.

{oziogallery 229}