На 4. Октомври 2017 во 12 часот, во Музејот на Татарчеви во Ресен

НУ Завод и музеј – Битола, ќе ја постави изложбата

ТРАДИЦИОНАЛНАТА РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА ВО ПОТПЕЛИСТЕРИЕТО

на авторот Д-р Викторија Момева Алтипармаковска, етнолог конзерватор советник

Изложбата претставува резултат на еден долгогодишен проект за евиденција и документација на културното наследство – традиционалната архитектура – во селата на падините на планината Пелистер, во Битолскиот и Преспанскиот регион.

potpelisterie