Годишен план за јавни набавки за 2018 година – за Национална установа – завод за заштита на спомениците на културата и музеј Битола.

Преземи PDF документ…