НУ Завод за Заштита на Спомениците на Културата и Музеј Битола
По повод
Меѓународниот ден на заштитата на културното наследство
Ве поканува на
промоцијата на книгите

Сенки на фениксот
ѕидното сликарство од Долно Егри

и

Црквата Св. Димитриј во Долно Чарлија

автор: Ристо Палигора

На промоцијата ќе говорат:
академик Цветан Грозданов и проф. д-р Сашо Цветковски

НУ Завод и Музеј Битола, 19.04.2016 г (вторник) 12.00 ч

senki na feniksot