АМБАСАДА HA РЕПУБЛИКА ПОЛСКА BO СКОПЈЕ ДРУШТВО ЗА МАКЕДОНСКО-ПОЛСКО ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА „ВИСЛА” – ОГРАНОК ВО БИТОЛА ВО СОРАБОТКА CO НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА И МЕЃУНАРОДНО ГРАФИЧКО ТРИЕНАЛЕ БИТОЛА
BE ПОКАНУВААТ НА ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБАТА

СОВРЕМЕНИ ПОЛСКИ ГРАФИЧАРИ –

29.5.2018 (ВТОРНИК), 20 ЧАСОТ

МАГАЗА, БИТОЛА