Епиграфски сведоштва за жителите на Стибера
Автор: Весна Калпаковска
Опис: Книга, 17 х 23 см, 174 стр., Македонски
ISBN 9989-9896-7-2
Битола 2004

epigrafskiАвтор: Весна Калпаковска
Опис: Книга, 17 х 23 см, 174 стр., Македонски
ISBN 9989-9896-7-2
Битола 2004