Проект „Конзервација и реставрација на ѕидното сликарство во црква Свети Димитрие, село Градешница, Општина Новаци (Мариово). Изведбите се започнати во 2021 година под раководство на конзерватор советник Оливера Макриевска, од 2022 година продолжуваат под раководство на виш конзерватор Јовица Богоев. Стручен тим НУ Завод и музеј Битола, финансирано од Министерство за култура.

  • Повлечете со глувчето да се движите низ интерактивното видео.