Битола Бабам Битола
Автор: Владо Темелковски
Опис: Брошура 24 стр., 21 х 21 см, Македонски, англиски + Поклон CD од Ајри Демировски авторот на легендарната песна „Битола мој роден крај“
Октомври, 2007

bitola_babamБитола Бабам Битола
Автор: Владо Темелковски
Опис: Брошура 24 стр., 21 х 21 см, Македонски, англиски + Поклон CD од Ајри Демировски авторот на легендарната песна „Битола мој роден крај“
Октомври, 2007