Промоција на Туристички Водич за Битола

pokana_vodic_th

Општина Битола и Центарот за унапредување на туризмот Битола
имаат чест да ве поканат на промоцијата на:
Туристички водич за Битола
Туристички информации, Конзулати, Уметност и култура, Настани, Туристички агенции, Хотели и приватно сместување, Ресторани, Винарии, Казина, Рекреација и уживање ....
15 Декември 2010, 12.00 ч
Хотел Епинал Битола
Издава: Општина Битола
Издавач: Владимир Талески, Градоначалник на Општина Битола
Уредник: Ирена Ружин
Текст: Елена Петровска
Дизајн: Јове Парговски
Фотографии: Наце Попов, Фил Лемпрон, Јове Парговски, Славе Стојанов, Живко Најдовски, Сашо Ристевски
Превод: Јасмина Искова
Печати: АД Киро Дандаро Битола
Тираж: 3500

Општина Битола и Центарот за унапредување на туризмот Битола

имаат чест да ве поканат на промоцијата на:

Туристички водич за Битола

Туристички информации, Конзулати, Уметност и култура, Настани, Туристички агенции, Хотели и приватно сместување, Ресторани, Винарии, Казина, Рекреација и уживање ....

15 Декември 2010, 12.00 ч

Хотел Епинал Битола

0 Comments