Изложба: COVER UP WITH LIGHT – Сандра Котевска

Сандра Котевска се движи по обратниот тек на водата од реката, наспроти Вирџинија Вулф... но, нејзината „Сопствена соба“ е со истите сентенци, тука се среќаваат секојдневно, во неа се сите лица, сите психолошки вивисекции на женскиот принцип, скриен, замислен, збунет, мечтателен а најчесто уплашен и проsирен пред она што се случува во „надворешноста “ која сеуште се вика свет.

0 Comments

Мери Л. Метјус и Американското училиште за девојки во Битола 1888 – 1920

Мери Метјус предавала во училиштето и го надгледувала сиропиталиштето во периодот по Илинденското востание, се грижела за нејзините ученици и учители и успеала да ги одржи во добра здравствена состојба за време на големиот број на епидемии.

0 Comments

Изложба на икони – нов иконопис на Византиско сликарство – Златко и Соња Лечковски

Во рамките на БИТ ФЕСТ 2017 во КЦ Магаза од 29.06 - 03.07.2017 е отворена изложба на икони - нов иконопис на Византиско сликарство на младите иконописци Златко и Соња Лечковски.

0 Comments